Contact us

Contact Us


Hubei Shengtai Food Co.,Ltd.

Phone:0724-7213355

Address:A group of Shengli Village, Jingshan County Economic Development Zone, Jingmen City, Hubei Province

Email:hubeishengtaii@yeah.net

URL:en.hbstsp.com


Contact us

Your current location: Home >> Contact us >> Contact us

Hubei Shengtai Food Co.,Ltd.

Phone:0724-7213355

Address:A group of Shengli Village, Jingshan County Economic Development Zone, Jingmen City, Hubei Province

Email:hubeishengtaii@yeah.net


code

Scan QR code

分享 一键分享